Положення

про конкурс «Учень року»

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Конкурс «Учень року» проводиться серед учнів 9-11 класів щорічно активом учнівського самоуправління школи та адміністрацією школи з метою залучення учнів до активної творчої, навчальної, пізнавальної й аналітичної діяльності.

1.2. Мета конкурсу:

· Пошук, розвиток, підтримка:небайдужих до навчання учнів;талановитих учнів, що прагнуть до самовдосконалення, самореалізації.

· Стимулювання:творчого;інтелектуального; духовного розвитку учнів.

· Формування:особистості, її соціальної зрілості.

· Підвищення інтересу учнів до:навчання; саморозвитку;самовиховання.

1.3. Основні завдання конкурсу:

· сприяти розвитку творчої активності учнів, їх умінь та здібностей;

· підвищувати інтерес до навчання;

· стимулювати зацікавленість у громадському житті шкільного учнівського колективу.

1.4. Терміни і місце проведення.

· Конкурс триває з 1 вересня до 19 травня.

1.5. Підведення підсумків конкурсу проводиться до 23 травня. Переможець конкурсу оголошується на підсумковій лінійці у травні.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

2.1.Конкурс проводиться поетапно.

· 1 етап – висунення кандидатів – до 01 жовтня

· 2 етап – презентація «Портфоліо учасника» (заочний) – до 22 грудня

· 3 етап – практичний тур – до 19 травня

· 4 етап – заключний –до 23 травня

2.2.Для підведення підсумків конкурсу призначається журі: голова журі: директор школи;члени журі: заст.директора з виховної роботи;заст.директора з навчально-виховної роботи;педагог-організатор;голова учнівського самоврядування, головний редактор шкільної газети; вчитель філології та інформатики.

2.3. В конкурсі беруть участь 3 - 4 учні від кожного класу

2.3.Журі конкурсувиконує такі функції::

· визначає критерії оцінювання результатів кожного туру конкурсу;

· здійснює моніторинг учасників конкурсу, фіксує проміжні й кінцеві результати;

· оприлюднює результати кожного туру конкурсу;

· аналізує та узагальнює результати конкурсу;

· за погодженням із шкільною радою вносить необхідні зміни та доповнення до Положення про конкурс «Учень року»

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

3.1. Відбірковий етап:висування учасників Конкурсу від класу шляхом обговорення або само висування кандидатур. Термін: до 01 жовтня

3.2.Перший етан: презентація «Портфоліоучасника».Термін:до 22 грудня

«Портфоліо учасника» слід оформляти в папці, воно повинно містить наступні тематичні розділи:

- П.І.Б., фото учасника(розміром 9х13); клас; життєвий девіз;.

- Найважливіше про себе: Я – людина; Я – учень; Я – друг; Я і мої близькі.

- Мої особисті досягнення: участь у предметних олімпіадах, творчихконкурсах, спортивних змаганнях.

- Світ моїх захоплень

- Авторські роботи: вірші, проза, фото роботи тощо.

- «Портрет» мого ідеалу особистості: опис образу або конкретної людиниз аргументацією які риси цієї людини й чому їх хотів би мати учасник.

- Презентацію можна доповнювати фотокартками, малюнками тощо.

Максимальна оцінка:12 балів.

Критерії оцінювання: глибина змісту роботи; творчий рівень«Портфоліо»; наявність оригінальної ідеї, що поєднує всі розділи, естетикаоформлення.

3.3.Другий етан: практичний тур.Термін:до 19 травня.

Він визначаються за п’ятьма складовими діяльності учня школи.

· Перша складова – інтелектуальний рейтинг, визначається станом успішності учня та його участю, здобутками в змагальних заходах позаурочної пізнавальної діяльності: олімпіадах різного рівня, конкурсах, турнірах. Стан успішності учня визначається за підсумками поточного навчального року.

· Друга складова – суспільно-етичний рейтинг, який визначається за наступними критеріями: виконання вимог до поведінки, виконання доручень (постійних, тимчасових), етичне ставлення до оточуючих, реалізація здорового способу життя, участь учня в підготовці і проведенні класних суспільно-корисних справ, участь учня в підготовці і проведенні загальноліцейнихсуспільно-корисних справ, Висока соціальна активність, діяльність в органах учнівського самоврядування:

· Третя складова – рейтинг спортивних досягнень. Оцінювання враховує: активну роботу в гуртках, студіях, клубах спортивного спрямування; участь у спортивних, туристських змаганнях, змаганнях з прикладних видів спорту; перемогу в спортивних змаганнях.

· Четверта складова – рейтинг творчих досягнень. Оцінювання враховує: активну роботу в гуртках, студіях, клубах різного спрямування (крім спортивного); реалізацію творчих досягнень у вигляді виступів на концертах; перемогу в творчих конкурсах; організацію персональних виставок, видання збірок творів тощо.

· П’ята складова -Візитна картка учасника «Світ, в якому я живу» (само презентація учасників).

3.4. Третій етап: фінал конкурсу «Учень року». Термін: до 23 травня.

Мета: підсумки конкурсу «Учень року», оголошення переможців, нагородження. Переможця фіналу – «Учень року» - обирають більшістю суми балів.

IV. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

4.1 Переможцем конкурсу вважається учень, рейтинг якого складається з найбільшої кількості балів.

4.2. В разі однакової кількості балів, набраних кількома конкурсантами, переможець визначається голосуванням журі конкурсу простою більшістю голосів. У цьому випадку рішення журі оформляється відповідним протоколом.

4.3. Рішення журі є остаточним, перегляду та оскарженню не підлягає.

4.4. Учню-переможцю присвоюється звання «Учень року», вручається цінний подарунок і диплом І ступеня.

4.5. Оголошення результатів та нагородження переможця конкурсу відбувається на святковій лінійці в травні.

Кол-во просмотров: 108

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.