«Система роботи школи з адаптації п'ятикласників до нових умов навчання»

Анотація

Пропонована робота, здійснювана колективом школи вже багато років, забезпечує успішну адаптацію учнів у період переходу з початкової до середньої ланки освіти. Проект включає взаємопов’язані напрями: організаційна робота (проведення малих педрад, круглих столів для педагогів, нарад шкільної адміністрації, педагогів), педагогічна та психологічна діагностика, аналітична робота, консультативна робота з педагогами, учнями та їх батьками, корекційно-розвивальна робота.

Системна й педантична робота педагогічного колективу у період адаптації дитини до основної школи, сприяє вирішенню завдань особистісного зростання і розвитку учнів, а також профілактиці й корекції шкільної дезадаптації. Таким чином здійснюється психолого-педагогічний супровід природного розвитку учнів .

Актуальність

Адаптація учнів при переході з початкової до основної школи може проходити досить болісно: учні відчувають психологічний дискомфорт, який може перерости в особистісні психологічні проблеми, що тягне інші – уповільнення когнітивного розвитку, а також проявляється у зниженні успішності і може призвести до девіантної поведінки.

Проблема адаптації до нових умов навчання при переході на ІІ cтупінь середньої освіти хвилює керівників шкіл, вчителів середньої та початкової ланки, батьків випускників початкової школи. Це питання обговорюється і в спеціальній літературі, і в кожному колективі педагогів, і серед батьків, діти яких мають піднятися на цей ступінь основної школи.

Спостереження за емоційно-психічним станом дітей, відстеження їх шкільної успішності показують, що успішність у багатьох з них падає, інтерес до навчання знижується, стосунки між дітьми стають напруженішими, конфліктними, а вони самі – тривожними, часто непередбачуваними у своїх реакціях, значно більш відстороненими від дорослих. Усе це ознаки кризи, але пов'язана вона не з закономірним рубежем психічного розвитку дітей. У цієї кризи інше походження – це результат організаційно-педагогічної недбалості: невиправдано різким і непродуманим переходом дітей з однієї соціальної ситуації в іншу.

Вирішити проблему адаптації учнів до основної школи один раз і назавжди неможливо – цілеспрямована робота з цієї проблеми має тривати за чітко продуманою системою спільної роботи всіх учасників навчального процесу: заступників директорів шкіл, психолога, вчителів 4-х класів, вчителів-предметників, що навчатимуть дітей у п’ятому класі.

Система роботи з проблеми адаптації п’ятикласників забезпечує якщо не подолання, то істотне пом'якшення психологічних і педагогічних наслідків даної соціально-психологічної кризи учнів.

Зміст роботи:

Створення умов для успішного навчання й розвитку учнів у період переходу з початкової школи до середньої ланки. Збереження психо-фізичного здоров’я дитини, захист її інтересів.

Ключові завдання:

Зберегти здоров'я дитини та її психологічне благополуччя.

Забезпечити подальший поступальний розвиток кожної особистості.

Мета роботи:

Організація й управління адаптацією учнів початкової школи до середньої ланки.

Цільові групи:

Учні четвертих – п’ятих класів школи.

Партнери, співвиконавці роботи:

· Батьки учнів четвертих – п’ятих класів

· Вчителі-предметники

· Класоводи четвертих класів

· Класні керівники п’ятих класів

· Шкільний психолог

· Адміністрація школи

Робочий план

Завдання

Етапи

Строки виконання

Відповідальна особа

1. Визначення всіх учасників

Нарада адміністрації з визначення вчителів, що працюватимуть у 5-х класах наступного навчального року

Лютий

Директор, заступник директора з НВР, голови шкільних методоб’єднань

2. Теоретичне входження в проблему

Мала педрада для вчителів 4-5-х класів «Психолого-педагогічні аспекти адаптації учнів до середньої школи»

Лютий

Заступник директора з НВР, учителі 4-5-х класів

Лекція-семінар психолога «Прояви труднощів в адаптації, шкільна дезадаптація та їх подолання»

Лютий

Директор, шкільний психолог

3. Практичне опанування вихідних умов

Відвідування уроків у 4-х класах вчителями середньої ланки

Березень–квітень

Заступник директора з НВР, учителі середньої ланки

Проведення пробних уроків у 4-х класах вчителями-предметникамисередньої ланки

Березень-квітень

Вчителі-предметники

4. Діагностика учнівського контингенту випускних класів початкової школи

Глубока діагностика рівня компетенцій учнів випускних класів початкової школи у відповідності з графіком педагогічної діагностики

Березень-квітень

Заступник директора з НВР; вчителі-предметники,вчителі початкових класів

Діагностика психологічних особливостей учнів 4-х класів.

Лютий– квітень

Шкільний психолог

Нарада

Нарада для вчителів 4-5-х класів за результатами діагностик

Травень

Заступник директора з НВР, шкільний психолог

6.Упровадження програми психолого- педагогічного супроводу п’ятикласників

Семінар «Наступність у навчанні учнів 5 класів» для класних керівників і вчителів-предметників для ознайомлення з основними завданнями і труднощами первинної адаптації, індивідуальними особливостями дітей 5-х класів

Серпень

Заступник директора з НВР, шкільний психолог

«Круглий стіл» для вчителів-предметників з метою вироблення загальних вимог до п'ятикласників

Вересень

Заступник з НВР, шкільний психолог

Батьківські збори «Особливості періоду адаптації дітей у 5 класі»

Вересень

Психолог, класні керівники 5-х класів

7. Діагностика учнівського контингенту 5-х класів

Відвідування уроків у 5-х класах вчителями початкової школи, психологом, адміністрацією

Вересень-жовтень

Учителі початкової школи, заступник директора з НВР

Вхідні контрольні роботи з основних предметів (українська, англійська, російська мова та математика)

Вересень

Заступник директора з НВР

8.Спостереження, анкетування, тестування, оцінка результатів супроводу та корекція

Діагностика рівнів стомлюваності і мотивації учнів 5-х класів

Жовтень

Шкільний психолог

Діагностика рівнів тривожності учнів 5-х класів

Жовтень

Шкільний психолог

Діагностика рівня адаптації п’ятикласників

Грудень

Шкільний психолог

9. Аналіз і узагальнення результатів супроводу та корекції

Вихідні контрольні роботи з основних предметів (українська, англійська, російська мова та математика)

Грудень

Заступник директора з НВР, учителі-предметники

Аналіз матеріалів до малої педради за результатами адаптаційного періоду

Січень

Заступник директора з НВР

Мала педрада «Результати здійснення програми наступності при переході учнів з початкової школи в основну»

Січень

Заступник директора з НВР

Нарада

Нарада для учасників . . Визначення нереалізованих можливостей і перспектив .

Січень

Директор, заступник з НВР, шкільний психолог, класоводи, класні керівники, учителі-предметники

Очікуванірезультати

Комфортна (безконфліктна) адаптація учнів при переході з початкової до середньої ланки школи. Зведення до мінімуму випадків труднощів адаптації в учнів.

Характеристика видів діяльності:

Організаційна діяльність

Діяльність з формування готовності до подальшого навчання за своїми завданнями та формами роботи з дітьми, переважно педагогічна. Звичайно, вона припускає різноманітну і значиму роботу психолога. І все ж головне – у створенні педагогічної наступності програм та організації навчального процесу в початковій і середній школі.

Діяльність із соціально-психологічної адаптації, навпаки, більшою мірою забезпечується психологічними (за важливістю справ і форм проведення) програмами й заходами. Головне – створення психологічних умов успішної адаптації в межах освітнього середовища.

Реалізація системи роботи можлива за умови виконання низки управлінських заходів.

Передусім уже на початку другого півріччя адміністрація школи формує команду класних керівників, які візьмуть естафету у класоводів 4-х класів, підбирає і команду учителів-предметників. При ухваленні цього рішення дуже важливо врахувати ряд аспектів – досвід роботи педагогів, їхній професіоналізм тощо, але найважливіше – це врахування «наслідування» у характерах класовода 4-го класу, класного керівника та, якщо це можливо,вчителів-предметників. І чим ретельніше проведений цей підбір, тим більш «м'яко» й успішнопройде період адаптації.

Практична діяльність

Відвідування уроків у випускних класах початкової школи вчителями-предметниками, класними керівниками майбутніх п'ятих класів з метою урахування технологій навчання у початковій школі, формами і методами організації навчальної діяльності, стилю взаємин педагога з дітьми та учнями між собою для використання прийомів зворотного зв'язку в 5-х класах, програмою і системою вимог учителів початкової школи.

Учителі-предметники співвідносять свою програму з програмою випускного класу з певного навчального предмета, визначають неспівпадання у вимогах програм, проводять пробні уроки. На методичних об'єднаннях учителів початкових класів та вчителів -предметників розглядаються можливі варіанти коригування вимог, форм і методів роботи.

Відвідування уроків у п'ятих класах вчителями початкової школи з метою спостереження за дітьми в адаптаційний період. Рекомендації вчителів початкової школи вчителям-предметникам з організації індивідуальної та диференційованої роботи на уроці з урахуванням особливостей учнів .

Діагностична діяльність

Педагогічна діагностика

Перший етап педагогічної діагностики проводиться у випускному 4 класі початкової школи з метою глибокого вивчення рівня компетенцій з основних предметів початкової школи .

Другий етап діагностики проводиться на початку п'ятого класу. Використовуються ті ж параметри вимірювання, що і на кінець початкової школи. Результати зіставляються, аналізуються, робиться проміжна оцінка .

Третій етап діагностики проводиться в кінці 1 півріччя п'ятого класу (адміністративні контрольні роботи, семестрове оцінювання). Результати аналізуються, вивчаються тенденції зміни якості знань.

Психологічна діагностика

Перший етап психологічної діагностики проводиться у випускному класі початкової школи з метою визначення рівня готовності учнів до навчання в середній ланці. На даному етапі досліджуються рівні розумового розвитку і наочно-образного мислення учнів, їх самооцінка, рівень шкільної мотивації і тривожності, тобто визначається рівень сформованості всіх новоутворень для даного віку.

Другий етап діагностики проводиться на початку 1 півріччя 5 класу (вересень-жовтень) з метою вивчення ступеня й особливостей пристосування дітей до нової соціальної ситуації поряд з педагогічними спостереженнями. На цьому етапі обстежуються рівні шкільної тривожності, мотивації, їх самооцінки і провідної репрезентативної системи.

На третьому етапі психологічної діагностики (грудень – січень) проводиться різноманітне анкетування дітей з метою визначення рівня комфортності, психічного стану тощо. Паралельно йде анкетування батьків з питань фізичного і психічного стану дітей. З метою дослідження особливостей адаптаційного періоду, внутрішніх процесів самопристосування учнів у змінених умовах, виявлення рівня навчальної мотивації і потенційної «групи ризику», для учнів кожного класу складається «Карта психологічного супроводу адаптаційного періоду».

Отримані результати діагностики, проведеної і в четвертому, і в п'ятому класах, порівнюються, і на їх підставі здійснюється якісний і кількісний аналіз, робляться висновки щодо змін, що відбулися, даються рекомендації вчителям і батькам.

Консультативна робота

Робота з педагогами найчастіше проводиться у вигляді групових консультацій на семінарах. Консультації з учнями й батьками – індивідуально.

Робота з батьками

З боку батьків необхідно отримати згоду на проведення тренінгових та корекційних занять з їх дітьми. Психолог знайомить батьків з проблемами «особливих» дітей (гіперактивних, сором'язливих, тривожних) у віці 9 -10 років, пояснює можливі причини такої поведінки, дає рекомендації з надання допомоги дитині. Консультування батьків, чиї діти можуть відчувати труднощі пристосування до середнього ступеню школи, здійснюється індивідуально або на батьківських зборах. Серія батьківських зборів присвячена проблемам, які можуть виникнути у дітей на початку навчання у п'ятому класі.

Корекційно-розвивальна робота

Консультативно-розвивальна робота проводиться з учнями, що зазнають труднощів у шкільній адаптації. Така робота проводитися з дітьми індивідуально або в мікрогрупах, сформованих на основі подібності проблем, виявлених у дітей на етапі діагностики.

Критеріями ефективності цієї роботи виступають: зниження рівня тривожності, підвищення групової згуртованості, позитивна динаміка емоційного розвитку дитини, підвищення впевненості в собі і у своїх можливостях, формування у дітей позитивного ставлення до школи, вчителів та однокласників.

Узагальнення результатів

Мала педагогічна рада «Результати здійснення програми наступності при переході учнів з початкової школи в основну» для класних керівників і вчителів-предметників п'ятих класів, з метою ознайомлення з результатами роботи за програмою адаптації п’ятикласників, корекції ліній поведінки, дотримання єдиних вимог класних керівників і вчителів-предметників, розвитку системи загальних поглядів на використання правил наступності в освітньому процесі

Кол-во просмотров: 879

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.